Terapien består af samtaleterapi, som strækker sig over et kortere eller længere tidsrum.

I behandlingen anvender jeg primært metakognitiv terapi og kognitive behandlingsmetoder. 

Jeg tager udgangspunkt i det, som klienten kommer med – det aktuelle problem, klientens forståelse af vanskelighederne og symptomerne. Sammen arbejder vi – gennem samtalen – hen i mod en dybere forståelse af symptomerne og/eller de aktuelle vanskeligheder.

Klienter, der lider af angst, depression eller stress, har stor glæde af behandling med kognitiv terapi, som hjælper dem til at forstå, men også normalisere de psykiske reaktioner, så forandringer og fremskridt bliver mulige.

Jeg tilbyder:

  • Individuelle samtaler

Gennem den terapeutiske samtale får klienten støtte til ændring og personlig udvikling. Klienten vil kunne opnå nye handlemuligheder, større selvværd og blive bedre til at sætte grænser.

Klienten vil få en større forståelse for, hvad der er vigtigt for ham/hende, hvad der giver hans/hendes liv mening, fylde og retning.