Er du stresset kan du sikkert genkende nogle af disse tanker:

Du har travlt på arbejdet og knokler for at komme i gennem bunkerne, men alligevel synes du altid, at du er bagefter og ikke tilfreds med det, du har nået. Du har svært ved at slippe tankerne om arbejdet, når du har fri? Du sover dårligt? Du er plaget af træthed? Du er ikke glad, selvom du synes, at du burde kunne være det? Tiden med kæresten, børnene – familien tærer også på din energi – og gør dig ked af det. Du gør flere og flere ting af pligt – og glæden udebliver? Du ved, du er kørt fast, men kan ikke selv gøre noget ved situationen.

Du har brug for hjælp til at håndtere din stress, så du får stoppet den nedadgående spiral, som er så godt i gang. Bliver stress ikke behandlet i tide risikerer du, at stressen udvikler sig til en depression.

Depression – det sorte hul:

At være deprimeret er ikke det samme som at være ked af det, man har en oplevelse af, at man er i et sort hul. Har man en depression har ingen energi eller lyst, og man lider af dårligt selvværd. Man kan have problemer med at sove, med at koncentrere sig, og man tror ikke, at det nogensinde bliver anderledes.

Depressioner inddeles i lette, moderate og svære depressioner, alt efter hvor alvorlige de er. Knap hver femte, der får en depression, får kun sygdommen en enkelt gang, mens hver tiende får mere end ti depressioner i deres liv.

Man kan være mere eller mindre sårbar over for at få en depression. Sårbarheden kan skyldes såvel arv som de påvirkninger, man får gennem livet.

Dødsfald, skilsmisse, konkurs eller fyring kan også være en udløs-ende årsag til depression.

Men jeg kan hjælpe dig!

Jeg sætter dig og dit liv i fokus. I behandlingen benytter jeg kogni-tive behandlingsmetoder, der tager udgangspunkt i aktuelle vanske-ligheder og følelsesmæssige problemer. Ud fra din målsætning, søger vi sammen at løse de angivne problemer. Gennem terapien lærer du at genkende og forstå uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, så de kan brydes. Jeg benytter også Kognitiv Mindfulness meditation, hvor fokus er på at være i nuet, vågne op og leve i harmoni med sig selv og verden.

I behandlingen vil du løbende få hjemmeopgaver, og du vil lære teknikker, der kan hjælpe dig i privat- og arbejdslivet.

Test dig selv for depression

På Psykiatrifondens hjemmeside kan du teste dig selv, under punktet “Landsindsatsen mod depression”.

www.psykiatrifonden.dk